EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Fyzické osoby budou muset oznamovat osvobozené příjmy

Fyzické osoby budou muset oznamovat osvobozené příjmy

Tento limit je 5 miliónů korun českých a poplatník bude muset oznámit příjem osvobozených příjmů do lhůty pro podání daňového přiznání. Jedná se o lhůtu pro daň z příjmů 31.03. respektive 30.06. pokud má poplatník daňového poradce. Bude se jednat i o darování, jelikož zrušením daně darovací k 31.12.2013, vstoupilo darování do daně z příjmů. Bude se jednat jen o příjmy, které půjdou mimo zákonné rejstříky (katastr nemovitostí, registr vozidel).

Pokud poplatník oznámení nepodá, může mu být uložena pokuta (0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud splní v náhradní lhůtě 10 % z částky neoznámeného příjmu a 15 % z neoznámeného příjmu při nesplnění oznamovací povinnosti ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně).

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví