EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Elektronická forma podání od roku 2014

Elektronická forma podání od roku 2014

  • Od roku 2014 mají být veškerá podání vůči správci učiněna elektronicky. Tedy i přihlášky i DPH, změny údajů a přiznání. Výjimkou mají být fyzické osoby s obratem do 6 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví