EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | DPH 17,5% od roku 2013

DPH 17,5% od roku 2013

Poslanecká sněmovna při opakovaném hlasování o návrhu zamítnutém Senátem neschválila změny v sazbách DPH, zavedení solidární daně z příjmů fyzických osob a zrušení stropu zdravotního pojištění. Praktickým dopadem je, že se DPH od příštího roku sjednotí na 17,5 %.

Parlamentem neprošly následující změny:

  • zvýšení daně z příjmů fyzických osob o 7% přirážku k dani pro příjmové skupiny s příjmy nad cca 100 tis. Kč měsíčně (48násobek průměrné mzdy, v roce 2012 cca 1,2 mil. Kč ročně). Jednotná sazba 15 % bez dalších přirážek zůstává prozatím zachována.
  • zrušení stropu pojistného na veřejné zdravotní pojištění; prozatím zůstává maximální částka pro odvod 72násobek průměrné mzdy, v roce 2012 cca 1,8 mil. Kč.
  • omezení paušálních výdajů a slev na dani z příjmů fyzických osob.
  • zvýšení daně z převodu nemovitostí, zůstává 3 %.
  • nastavení sazeb DPH na 15 % a 21 %.
  • právě sazby DPH si zaslouží širší komentář. V roce 2012 jsou platné sazby 14 % a 20 %. Nechválená novela navrhovala zvýšení o 1 procentní bod, přeřazení dětských plen do základní sazby daně a okleštění okruhu zdravotnických prostředků, které podléhají snížené sazbě daně. Tyto návrhy nebyly schváleny. To však znamená, že pokud nebudou schváleny jiné návrhy, sazby daně v roce 2013 nezůstanou na úrovni 14 % a 20 %.

Podle novely schválené již na sklonku minulého roku bude sazba DPH od roku 2013 jednotná, a to na úrovni 17,5 %.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví