EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Cestovní náhrady od 01.01.2014

Cestovní náhrady od 01.01.2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novou vyhlášku o cestovních náhradách platnou pro rok 2014, základní sazba náhrady za používání osobních motorových vozidel se od 1. ledna 2014 zvyšuje o deset haléřů na 3,70 Kč za 1 km jízdy. Sazby stravného se v jednotlivých časových pásmech zvyšují o jednu až tři koruny.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Průměrné ceny pohonných hmot vycházející ze statistických údajů jsou následující:

  • 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 36,00 Kč u motorové nafty.

Sazby stravného se v jednotlivých časových pásmech zvyšují nepatrně, za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

  • 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví