EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky | Autorské honoráře od roku 2015...

Autorské honoráře od roku 2015...

V roce 2013 se při vyplácení příjmů z autorských honorářů do 7000 Kč používalo zdanění srážkovou daní u zdroje. V roce 2014 došlo k prolomení pravidla, že srážková daň je konečná, že již nedá vyúčtovat jako záloha. V roce 2014 si mohl poplatník vyúčtovat tuto sraženou daň stejně jako zálohu na daň z příjmů fyzických osob. Toto nyní platí i pro autorské honoráře. Od roku 2015 bude hranice posunuta na 10.000 Kč a srážkovou daň si nebude moci poplatník vyúčtovat v daňovém přiznání.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví