EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Novinky

Novinky

Jak je to s příjmem od Airbnb?

Ubytování či pronájem?

Účtenková loterie spuštěna!!!

Co je to účtenková loterie a od kdy funguje?

Zničení majetku a DPH…

Jak postupovat při zničení, odcizení majetku?

Uchazeči o zaměstnání nebudou moci vykonávat brigády !

Proč nebudou moci uchazeči vykonávat brigády?

Zvýšení minimální mzdy od roku 2018 !

Jaké bude zvýšení minimální mzdy od 01.01.2018 ?

Zvýšení daňového zvýhodnění pro rodiny s více dětmi

Jak a od kdy se zvýší daňové zvýhodnění na děti?

Nový benefit pro zaměstnance?

Příspěvek na tištěné knihy a časopisy..

Další zvýšení minimální mzdy!

Jaká bude výše minimální mzdy v roce 2018?

Podání přehledů pro OSVČ se blíží…

Jaký je termín podání přehledů pro OSVČ?

Další možnost prominutí pokut za kontrolní hlášení...

Jaké pokuty v souvislostí s KH bude moci prominout?

Druhá vlna EET startuje již pozítří!!!

EET od 1. března pro maloobchod a velkoobchod...

Účetní nemůže sestavit daňové přiznání !!!

Jak je to s daňovým přiznáním a kdo je může sestavit?

ČSSZ začíná posílat inventury.

Komu, jak a kdy zasílá ČSSZ přehledy plateb?

Protikuřácký zákon schválil senát…

Od kdy bude platit zákaz kouření v restauracích?

Uplatnění daňových odpočtů pro živnostníky uplatňující paušální výdaje.

Kdy si budou moci uplatnit živnostníci slevy na dani?

Cestovní náhrady od 1. 1. 2017

Jaké jsou sazby cestovních náhrad v roce 2017?

Daňové dopady minimální mzdy...

Jak se projeví zvýšení minimální mzdy v daních?

Zvýšení záloh na pojištění OSVČ

Jaké budou zálohy na pojištění OSVČ v roce 2017?

Mikroživnostníci nebudou mít zřejmě povinnost EET..

Jaké jsou podmínky pro vyjmutí z EET?

Daňové odpočty pro dárce krve od roku 2017

Budou vyšší odpočty pro dárce krve?

Snížení DPH u stravovacích služeb...

Od kdy bude platit snížení sazby DPH u stravovacích služeb?

Tisk účtenky vs elektronická evidence tržeb..

Budou se muset tisknout účtenky při EET?

Omezení prodejní doby v obchodech...

O jakých svátcích budou mít obchody zavřeno?

Zaručená mzda od roku 2017!

V důsledku změny minimální mzdy se změní i zaručená mzda…

Bude uzákoněno sick days?

Co je to sick days?

Jaká je hranice věku odchodu do důchodu?

Vláda stanovila strop odchodu do důchodu na 65 let...

Co musím udělat při povinnosti evidence tržeb?

Kroky podnikatelů před zahájením evidence tržeb

Účtenková loterie od března 2017?

Co je to účtenková loterie?

Spropitné vs evidence tržeb…

Jak to bude se spropitným?

Změna poplatníka v dani z nabytí nemovitých věcí…

Dlouho diskutovaná změna poplatníka při převodu nemovitosti je schválena..

Zvýšení minimální mzdy od roku 2017?

O kolik se zvýší minimální mzda v roce 2017?

Sleva na dítě i na manželku pro paušální výdaje?

Budou moci využít slevu na dani na dítě a manželku všichni živnostníci?

Datové schránky od roku 2017?

Vláda bude řešit provoz datových schránek…

Elektronická evidence tržeb až od 01.01.2017?

Bude posunut start elektronické evidence tržeb?

Změna zdanění malých fotovoltaických elektráren?

Jak budou zdaněny příjmy z FVE od roku 2016?

Co jsou to autentizační údaje?

Co je potřeba udělat před zaevidováním první tržby?

Daňové změny související s evidencí tržeb…

Jaké změny s sebou přinese Zákon upravující evidenci tržeb?

Daňové zvýhodnění pro rodiny z více dětmi se zvýší...

Jak se zvýší daňové zvýhodnění na děti?

Byla podána všechna kontrolní hlášení?

Jen 4% kontrolních hlášení byla chybná

Školkovné za rok 2015

Jaká je výše školkovného?

Centrální evidence účtů

Jaké budou dostupné údaje v centrální evidenci účtů?

Placení daní na zrušené účty!

Mnoho poplatníků ještě platí daně na zrušené účty!

Změna záloh na pojištění OSVČ

Jaké budou zálohy na povinné pojištění od 01.01.2016?

Daňové zvýhodnění na děti od 01.01.2016...

Jak se změní daňové zvýhodnění na děti ?

Zatraktivnění třetího pilíře důchodového pojištění?

Jaké budou změny v třetím pilíři v roce 2016?

Zrušení druhého pilíře důchodového připojištění...

Jaké jsou možnosti účastníků 2. pilíře?

Nejasnosti ohledně kapesného..

Jak je to s kapesným při zahraniční pracovní cestě?

Změny v dohodách mimo pracovní poměr od 01.10.2015

Jaké budou změny v dohodách mimo pracovní poměr?

Změna v dani z převodu nemovitostí..

Kdo bude poplatníkem daně z převodu od 01.01.2016?

Od 01.01.2016 přiznání k DPH pouze elektronicky?

Jak je to s elektronickým podáváním přiznání DPH fyzických osob?

Jednotný registrační formulář

Co je to JRF a na co slouží?

Kontrolní hlášení od roku 2015

Jaké jsou lhůty pro podávání kontrolního hlášení?

Zvýšení minimální mzdy

Kolik bude činit minimální mzda od 01.01.2016?

Opravné položky k pohledávkám po 01.01.2014

Změny v opravných položkách k pohledávkám, se poprvé projeví za zdaňovací období 2015

Poslední den na zaplacení sociálního a zdravotního pojištění

Kdy je poslední den na zaplacení sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ?

Náležitosti internetových stránek

Jaké jsou náležitosti internetových stránek od 01.01.2014?

Dohody konané mimo pracovní poměr

Jaké máme dohody mimo pracovní poměr a co musíme dodržovat?

Konečný termín podání přehledu za rok 2014 na SSZ a ZP pro OSVČ

Kdy je poslední termín podání přehledů za rok 2014 pro OSVČ?

Stav důchodového konta

Co je to důchodové konto?

Zápůjčka zaměstnanci za snížený úrok

Na co dát pozor při zápůjčkách?

Dotace z úřadu práce

Na jaké uchazeče se mohou dostat dotace a kolik?

Kontrolní hlášení k DPH

Kde najdete informace ke kontrolnímu hlášení ?

Ukončení druhého pilíře důchodového pojištění

Kdy bude ukončen druhý pilíř ?

Chystá se novela zákona o dani z převodu nemovitostí

Jak to bude s poplatníkem daně z převodu?

Jednorázová sleva na dani pro FO v roce 2016?

Evidence tržeb vs sleva na dani?

Platba daně z nemovitostí se blíží !!!

Do kdy se musí zaplatit daň z nemovitostí ?

Zvláštní režim DPH pro elektronickou službu..

Jak využít jednotné správní místo MOSS?

Prominutí příslušenství daní od 01.01.2015

Jak je to s prominutím „penále“ ?

Poslední den pro podání daňového přiznání !!!

Kdy je poslední den pro podání přiznání k dani z příjmů?

Jak je to s osvobozením prodeje domu nebo bytu?

Na co si dát pozor při prodeji domu nebo bytu?

Jak se projeví druhá snížená sazba DPH ve formulářích?

Kam s druhou sníženou sazbou DPH?

Autorské honoráře v roce 2015..

Jak budou zdaněny autorské honoráře?

Zdanění důchodů v roce 2015…

Jak je to se zdaněním důchodů v roce 2015?

Spolupracující osoby od 01.01.2015

Jaké mohou být spolupracující osoby?

Většina přiznání od 01.01.2015 elektronicky..

Pokuta 2.000 Kč za nesplnění povinnosti elektronického podání!

Školkovné již za rok 2014?

Jak lze uplatnit slevu školkovné?

Solidární zvýšení daně vs daňové přiznání…

Musí zaměstnanec podat přiznání ?

Minimální platby OSVČ na zdravotní a sociální pojištění v roce 2015..

Jaké budou minimální platby na sociální a zdravotní pojištění?

Změna minimální mzdy od 01.01.2015!

Od roku 2015 se zvyšuje minimální mzda..

Další omezení plateb v hotovosti?

Od kdy platí omezení plateb v hotovosti?

Pozor na platby daní na špatný účet!

Od 01.01.2015 budou zrušeny staré účty finančních úřadů..

Fyzické osoby budou muset oznamovat osvobozené příjmy

Jaký je limit oznamování osvobozených příjmů?

Autorské honoráře od roku 2015...

Jak to bude s autorskými honoráři v příštím roce?

Proč se zavádí kontrolní hlášení k DPH?

Měsíční kontrolní hlášení k DPH od 01.01.2016..

Nová sleva na školku?

Sleva na školku již v letošním roce?

Vrácení slevy pracujícím důchodcům..?

Pracující důchodci dostanou slevu i za rok 2013

Zákon o prokazování původu majetku se chystá..

Od roku 2016 prokazování původu majetku?

Kontrolní hlášení k DPH od roku 2016

Další administrativní zátěž pro plátce DPH ?

Se zadržováním nadměrných odpočtů je konec?

Správci využívali postup k odstranění pochybností k zadržování nadměrných odpočtů..

Úleva pro fotovoltaiky při solárním odvodu

Výrobci energie ze slunečního záření mohou využít ustanovení daňového řádu..

Jak je to s obratem pro plátcovství DPH?

Bude snížen limit pro plátcovství DPH od roku 2015?

Bude třetí sazba DPH od roku 2015?

Vláda plánuje zavedení třetí sazby DPH…

Konec penále od VZP ?

VZP zavedla systém upozornění na neplacení pojistného..

Uvažované zvýšení minimální mzdy

Bude minimální mzda zvýšena či nikoli..?

Změna ve slevě na dani pro pracující důchodce

Ústavní soud přiznal slevu na dani pro důchodce již za rok 2014

Elektronická evidence tržeb

Od roku 2016 má být zavedena elektronická evidence tržeb

Zrušení druhého pilíře důchodového spoření

Jak stát naloží s penězi z druhého pilíře?

Solidární daň vs daňové přiznání

Změna v povinnosti podat daňové přiznání od 01.01.2015

Omezení výdajových paušálů u OSVČ

Od 01.01.2015 budou omezeny zbývající výdajové paušály..

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

Od 01.01.2015 dojde ke zvýšení slev na děti

Zvýšení platby pojistného na zdravotní pojištění za osoby, kde je plátcem stát

Platba zdravotního pojištění za osoby, kde je plátcem stát se zvyšuje o 58 Kč

Dne 30.06.2014 skončil termín pro revize společenských smluv

Soudy nebudou trestat neprovedené revize společenských smluv...

Pozor na účty pro platbu daní !!!

Daňová správa ruší stará čísla účtů

Něco z nemocenského pojištění...

Co je to podpůrčí doba?

Zvýšení minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ

Lednová záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje na 1 752 Kč od 01.01.2014

Zdanění cenných papírů

Jaké změny ve zdanění cenných papírů nás čekají v roce 2014?

Cestovní náhrady od 01.01.2014

Cestovní náhrady se v roce 2014 změní pouze kosmeticky...

Výpověď z nájmu bytu od 01.01.2014

Jaké změny ve výpovědi z nájmu bytu chystá nový občanský zákoník?

Motivační příspěvek pro studenty

Změna výše příspěvku pro studenty od roku 2014

Přiznání k DPH od roku 2014

Povinnost elektronického podávání přiznání k DPH

Daňová kontrola vs sídlo firmy v Praze

Vyhneme se daňové kontrole při přesídlení do Prahy?

Změny u dohody o provedení práce v roce 2014

Jak se změní zdanění dohod o provedení práce v roce 2014

Změna poplatníka daně z převodu nemovitostí

Jak je to se změnou poplatníka daně z převodu nemovitostí?

Zdanění podílů na zisku vyplácených společníkům

Jak se budou zdaňovat podíly na zisku od 01.01.2014?

Změny u daně z nemovitostí od roku 2014

Změna poplatníka u daně z nemoviotostí

Minimální mzda se zvyšuje

Od 01.08.2013 se zvyšuje minimální mzda

Podpora obnovitelných zdrojů energie končí

Vláda omezí podporu obnovitelných zdrojů energie od 01.01.2014

Daňové doklady od roku 2013

Věrohodnost daňových dokladů

Koncese na prodej lihovin

Vláda chce zpřísnit prodej lihovin

Oznámení účtů pro ekonomickou činnost

Do 28.února 2013 musí daňové subjekty oznámit své účty správci daně

Nespolehliví plátci DPH

Jak to bude s ručením za nespolehlivého plátce?

Účetnictví zdarma pro nové klienty !!!

Zajímavé akce pro nové klienty !!!

Nové povinnosti zaměstnavatelů od roku 2013

Co musí zaměstnavatel předkládat na OSSZ 2013?

Elektronická forma podání od roku 2014

Od roku 2014 bude povinná elektronická forma podání

Registr nespolehlivých plátců

Ručení za daň neodvedenou nespolehlivým plátcem

DPH od roku 2013

Stihne se schválení změny DPH od 01.01.2013?

Nejasnosti okolo DPH od roku 2013

Stále ještě nevíme sazby DPH od roku 2013

Druhý pilíř penzijního pojištění

Penzijní reforma od 01.01.2013

Zdaňovací období DPH od roku 2013

Změna ve zdaňovacím období DPH

Sněmovna schválila daňový balíček

Očekávaná změna DPH v daňovém balíčku.

Změny v DPH od roku 2013

Dohady ohledně DPH

Zdravotní pojištění - občan EU

Student EU pracující v ČR na dohodu o provedení práce

Zdravotní pojištění - občan EU

Student z EU pracující na dohodu o provední práce

Změna ve zdanění záloh u daňové evidence

Změny v zákoně o DPH komplikují zdanění záloh pro FO

Daňové dopady zrušení životního pojištění

Na co je třeba dát pozor při zrušení životního pojištění

Změny v úrazovém pojištění zaměstnaců

Jak to bude s pojištěním při pracovním úrazu?

Změny v elektronickém podání

Jaké budou změny v elektonickém podání v následujích letech?

DPH 17,5% od roku 2013

Poslanecká sněmovna neschválila navrhované změny zákonů

Od roku 2013 DPH 17,5%

Poslanecká sněmovna neschválila navrhované změny

Změny v registraci k DPH

Pozor na změny v registraci k DPH do roku 2013

Spropitné vs daně

Jak správně zdanit vyplacení spropitného placeného kartou

Soudní dvůr EU rozhodoval

Soudní dvůr EU rozhodoval

Zdravotní pojištění vs dohody o provední práce

Jak se posuzuje více dohod o provední práce u jednoho zaměstnavatele z hlediska zdravotního pojištění?

Nárok na odpočet DPH při podvodu dodavatele

Soudní dvůr EU řešil nárok na odpočet DPH při podvodu dodavatele

Nový poky D-11 k jednotnému postupu při prominutí odvodů a penále

GFŘ vydalo nový pokyn D-11

Nepopulární změny v DPH v příštím roce

Změny v DPH od roku 2013

Změny zdanění zaměstnaců v příštích letech

Vláda schválila změny ve zdanění fyzických osob

Změna osvobození daně ze solárních panelů

Informace GFŘ k rozšíření osvobození od odvodu za elektřinu ze slunečního záření

Konec anonymním akciím

Firmám vznikne povinnost zaknihování akcie

Změny výdajových paušálů u OSVČ

Vláda schválila změny u OSVČ

Kontroly při pracovní neschopnosti

Máme se bát kontrol při pracovní neschopnosti?

Stropy sociálního a zdravotního pojištění v roce 2012

Občané s nadstandardními příjmy ušetří...

Povinnost podat daňové přiznání

Kdy nemusí OSVČ podat daňové přiznání k DPFO ?

První tři dny neschopnosti zůstávají bez náhrady

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení karenční doby

Snížení administrativní zátěže podnikatelů

Senát schváli snížení administrativní zátěže podnikatelů

Úsporná opatření vlády

Vláda schválila úsporná opatření pro roky 2013 a 2014...

Dohoda o výměně informací s daňovými ráji

Dohoda o výměně informací s Bahamským společenství

Opce na nákup akcií vs závislá činnost

Ve kterém okamžiku zdaňovat opce na nákup akcií

OSVČ a přehled o příjmech a výdajích v roce 2012

Od roku 2012 dochází ke sjednocení termínů pro podání přehledů OSVČ...

Termín podání daňového přiznání se blíží !!!

Finanční úřady budou nápomocny při odevzdávání daňových přiznání..

Povinnosti dodavatele u stavebních a montážních prací

Dodavatel se musí mít na pozoru při poskytování stavebních a montážních prácí

Uplatňování DPH ve stavebnictví od 01.01.2012

DPH u stavebních a montážních prací od 01.01.2012

Jak vyplnit daňové přiznání?

Kdo musí podat daňové přiznání...

Slevy na dani pro rok 2011

Přehled slev na dani v daňovém přiznání OSVČ za rok 2011

Výhledy v daních do dalších let

Co nás čeká v dalších několika letech v daních

Zpevněné plochy vs daň z nemovitostí v roce 2012

Zbývá několik dní k podání přiznání k dani z nemovitostí za rok 2012, víte o změnách...?

Změny v penzijním připojištění

Přestup mezi penzijními fondy možný pouze do konce února

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011

Pokyn GFŘ D-8 stanovuje jednotné kurzy za zdaňovací období 2011

Stavební spoření - doložení účelovosti

Stavební spoření pouze na bydlení?

Maximální vyměřovací základy na sociální a zdravotní pojištění

Změny v maximálních vyměřovacích základech pojistného pro rok 2012

Minimální zálohy na pojistné OSVČ 2012

OSVČ budou v roce 2012 platit vyšší zálohy na pojistné

Konec výhod dohod o provedení práce

Výhody dohody o provedení práce končí hranicí 10 000 Kč

Rodičovský příspěvek od roku 2012

Hlavní změny na podporu rodin s dětmi

Stavební spoření od roku 2012

Důležité změny ve stavebním spoření od 01.01.2012

Důležité změny od 1. 1. 2012

Přehled nejdůležitějších změn platných od 1. 1. 2012.

Změny DPH ve stavebnictví od 01.01.2012

Dne 1. 1. 2012 nabude účinnosti novela zákona o DPH, která zavádí režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací (tzv. reverse charge).

Živnostnice na mateřské

Jak vysoká je mateřská a rodičovská pro podnikatelky? Mohou při pobírání dávek podnikat?

Práce s handicapem

I handicapovaní lidé mohou najít zaměstnání, které odpovídá jejich představám. Musí však zaměstnavateli dokázat, že svěřené úkoly zvládnou.

Práce s handicapem

I handicapovaní lidé mohou najít zaměstnání, které odpovídá jejich představám. Musí však zaměstnavateli dokázat, že svěřené úkoly zvládnou.

Prací na dohodu ušetříte tisíce

Dohody o provedení práce se často uzavírají především na letní měsíce, kdy jsou v proudu sezónní zaměstnání. Firmy mimo nižší odvody oceňují jednoduchou administrativu, například nemusí zaměstnance přihlašovat a odhlašovat u zdravotní pojišťovny či OSSZ.

Neodevzdání přehledu pojišťovně se prodraží

Pokud živnostník neodevzdá přehled o příjmech pojišťovně, zaplatí pokutu a pojistné navíc.

Živnostníci přišli o knihu jízd. Senát schválil její zrušení

Zrušení knihy jízd obsahuje poslanecká novela zákona o správě daní a poplatků, kterou ve sněmovně předložil poslanec ODS Michal Doktor.

Vyšší paušály sníží daně o tisíce

Vyšší výdajové paušály pro OSVČ již schválila Poslanecká sněmovna. Pokud projdou i Senátem, budou je moci uplatnit už v daňovém přiznání za rok 2009.

Převzetí soudní obsílky se již nevyhnete

Lidé se od dnešního dne nevyhnou převzetí soudní obsílky. Firmy zase musí počítat se zřízením tak zvané datové schránky, přes kterou budou komunikovat s úřady.

Paroubek navrhuje: Platy manažerů mají klesnout o polovinu. Pro prý i Topolánek

Jiří Paroubek požaduje, aby designovaný premiér Jan Fischer prosadil radikální snížení platů manažerů ve firmách se státní účastí.

Na den daňové svobody si Češi letos počkají o pět dní déle než loni

Liberální institut podle nejnovějších odhadů vývoje HDP vypočetl letošní den daňové svobody (DDS) na sobotu 13. června. Naopak podle společnosti Patria Finance ho Češi dosáhnou až 17. června.

Vláda chce prosadit slevu na sociálním pojištění, výměnou za diskusi o návrzích ČSSD

Vláda je ochotna za prosazení slev na sociálním pojištění diskutovat ve sněmovně o návrzích sociálních demokratů.

Živnostníci se mohou těšit. Zrušení knihy jízd je na obzoru

Chystaná změna se vyplatí živnostníkovi, který s litrovou fabií ujede měsíčně nejvíce 1250 kilometrů nebo s třílitrovým mercedesem polovinu této vzdálenosti.

Daně se týkají i podnikajících studentů

Počet studentů, kteří chtějí být finančně nezávislí a při studiu podnikají, roste. Přestože studují, musí platit daně a pojištění.

Nečas: Firmy můžou splácet pojistné až tři roky

Firmy, které nebudou mít kvůli krizi na platbu pojištění na sociální zabezpečení, můžou požádat o tříletý splátkový kalendář.

Průměrná mzda loni stoupla na 23 542 korun, o 8,5 procenta

Nejvíce vzrostla v posledním čtvrtletí loňského roku průměrná hrubá mzda v podnikatelské sféře.

EU se dohodla na nižší DPH, v Česku se bude týkat hospod

Ministři financí Evropské unie se v úterý dohodli na přeřazení některých služeb do nižší sazby DPH.

Stát vezme peníze nejbohatším lidem

Sto tisíc nejlépe placených zaměstnanců bude kvůli vyššímu sociálnímu pojištění platit vyšší daně. Opoziční ČSSD však nadále požaduje, aby nejbohatší platili ještě větší daň.

Minimalizace daňové povinnosti

Daně zasáhnou hluboko do kapes mnoha poplatníků daně z příjmů. Nezapomeňte proto využít všech odpočtů, které zákon umožňuje.

Vládní návrh prošel. Podnikatelé při nákupu aut ušetří

Poslanecká sněmovna posvětila vládní změny v daňových zákonech. Návhy ČSSD, Tlustého ani Plevy na změny v sazbách neprošly.

Nečas prosadil slevy na pojištění. Víme, jak budou vypadat

EXKLUZIVNĚ Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas si od nového návrhu slibuje, že pomůže zastavit propouštění lidí s průměrnými a podprůměrnými platy.

Boj s krizí: Vláda schválila rychlejší odpisy

Všichni podnikatelé si budou moci z daní rychleji odepsat například auta, počítače, televize nebo kancelářské potřeby...

Firmy zmrazily nákupy aut, čekají na odpočet DPH

Novela zákona umožňující odpočet daně u osobních podnikových aut je před schválením. Soukromníci si auta bez daně nekoupí.

Vláda odstartovala revoluci v penzích. Zruší monopol státu

Vláda v pondělí schválila třetí fázi důchodové reformy. Podle ní bude možné převádět část peněz na důchodové pojištění do soukromých fondů.

Vládní plán proti krizi má 16 bodů. Na řadě jsou poslanci

Novinkou ve vládním protikrizovém plánu je, že místo vrácení daní by malé podniky neměly platit v roce 2009 zálohy daně.

Novinka proti krizi: malé firmy nemusí platit zálohy na daň

Jedním z opatření schválených vládou má být odpuštění záloh na daně z příjmu v letošním roce pro firmy s pěti a méně zaměstnanci.

Nový zákoník práce je hotov: propouštět bude snazší

V exkluzivním rozhovoru pro HN popsal ministr Nečas nový zákoník práce. Švarcsystém nakonec vyměnil za volnější režim, který má firmy přesvědčit, aby se nebály nabírat lidi ani v krizi.

Navrátí se živnostníkům část daní?

Ministr průmyslu Martin Říman je pro stanovení maximální částky, kterou by bylo možné živnostníkům vracet.

Odpočet DPH z ceny jakéhokoli nového auta bude zřejmě realitou

bsurdní stav, který firmám zcela nelogicky nedovoluje odpočet DPH z ceny zakoupeného osobního auta a který vedl k nejrůznějším bizarnostem, jako je homologace vozů typu BMW 130i coby nákladních (u kterých odpočet DPH možný je), bude možná brzy minulostí...

Zdravotní pojištění se má snížit, cigarety naopak podražit

Ministerstvo zdravotnictví přišlo se svým příspěvkem na boj s krizí. Chce více zdanit alkohol a cigarety, které způsobují ty nejvážnější nemoci. Naopak snížením pojistného resort hodlá snížit náklady zaměstnavatelům a zvýšit čisté příjmy lidí.

Poslanci hledají cestu z krize, padají návrhy na snížení DPH

Návrh, s nímž souhlasí i ministerstvo financí, zní: odečet DPH u všech aut. Navíc socialisté navrhli snížení dolní sazby DPH z devíti na šest procent a Vlastimil Tlustý pokles základní sazby ze současných 19 na 15 procent.

Sociální pojištění v roce 2009

Snížilo se sociální pojištění placené zaměstnancem z 8 na 6,5 %, čistá mzda všech zaměstnanců tak bude vyšší.

Blíží se výplaty za leden, budou o stokoruny vyšší...

Zaměstnanci už za několik dní najdou ve výplatním sáčku nebo na účtu v bance o několik stokorun vyšší čistou mzdu, než na jakou byli dosud zvyklí. Od ledna letošního roku se jim totiž snížil odvod sociálního pojistného o jeden a půl procenta, takže jim stoupne čistá mzda, i když jim zaměstnavatel nepřidá ani korunu.

Daň z příjmu neklesne, sníží se sociální pojištění, schválili poslanci

Vládní koalice slaví ve středu ve Sněmovně další úspěch. Po schválení rozpočtu poslanci také souhlasili s koaličním návrhem ohledně daní a sociálního pojištění.

Klesnou daně - kvůli krizi

Vláda chce snížit odvody víc, než se čekalo. Dluh státu poroste. Topolánek má opět převahu ve sněmovně, pomohl Snítilý.

Průměrná mzda vzrostla na 23144 korun.

O osm procent Oproti třetímu čtvrtletí loňského roku byla průměrná mzda o 1 698 korun vyšší.

Doprava do práce na náklady zaměstnavatele

Ojedinělým benefitem bývá doprava zaměstnanců do/ze zaměstnání na náklady zaměstnavatele...

I dědice může postihnout exekuce

Předmětem dědictví jsou i dluhy zemřelého. Je opravdu každé dědictví výhrou nebo je někdy výhodnější se dědictví zřeknout?

Vláda místo daní snižuje sociální pojištění

Kabinet v pátek schválil novelu zákona o dani z příjmu. Ta pro rok 2009 počítá se sazbou 15 procent s tím, že sociální pojištění se sníží o 1,5 procenta. Nyní je odvod osm procent, nově to tak má být 6,5 procenta.

První tři dny nemocenské se příští rok opět nebudou proplácet

Lidé, kteří často marodí, zřejmě opět přijdou o dávky v prvních třech dnech nemoci. Bude to ale postupně. Vláda v pondělí rozhodla, že se od 30. června bude na základě rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) znovu platit nemocenská i první tři dny, a to ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu. Od 1. září se ale sazba sníží na 25 procent a příští rok budou znovu první tři dny nemocenské neplacené.

Lidé na nemocenské si od července polepší

Pracovníci budou v prvních třech dnech nemoci pobírat zhruba 60 procent ze své mzdy. Vydělají tak na tom, že parlament nezmění zákon o nemocenské do termínu, který stanovil Ústavní soud.

Pracovat na mateřské bude snazší: klesne daň

Matky i otcové na rodičovské dovolené si budou moci "beztrestně" vydělat víc než teď. Pokud dnes vydělají víc než 38 040 korun ročně, tak už si na na ně jejich partner nemůže odečíst roční slevu na dani ve výši 24 840 korun. To chce teď vláda Mirka Topolánka změnit.

Sobotka: Na snížení sociálního pojištění nepřistoupíme

Sociální pojištění se má podle Kalouskova návrhu snížit z 12,5 na 11,5 procenta. Na sazbu 15 procent ani na současné slevy na dani ministr financí sahat nechce.

ODS chce snížit daně o 23 miliard

Straničtí experti ODS chtějí, aby stát snížil lidem sociální pojištění z 12,5 na 10 procent. Ministr financí Miroslav Kalousek ale chce snížit pojistné jen o procento - víc podle něho rozpočet neunese.

ODS se smiřuje s vyšší daní z příjmů

Dvanáctiprocentní daň z příjmu pro fyzické osoby od příštího roku nejspíš nebude.

Topolánek již nechce snížit daň z příjmu na 12,5 procenta

Předseda vlády po jednání vlády uvedl, že souhlasí s návrhem Miroslava Kalouska na snížení sazby sociálního pojištění z 12,5 procenta na 11,5 procenta.

Ministerstvo nechce snížit sazbu daně z příjmů

Ministerstvo financí předloží vládě do konce týdne návrh, aby i v příštím roce zůstala daň z příjmu fyzických osob na 15 procentech. Sněmovna však už loni chválila, že se daňová sazba v roce 2009 sníží na 12,5 procenta.

Jak pracují soudy? Lidé už je mohou kontrolovat online

Průběh soudních řízení je od pondělí možné sledovat na internetu. Zatím je to možné u okresních soudů, v průběhu roku se mají připojit krajské soudy. Umožňuje to nová služba infoSoud, kterou oficiálně spustilo ministerstvo spravedlnosti.

Přehled daňových změn plánovaných ministerstvem financí

- nový zákon o daních z příjmů společný pro fyzické i právnické osoby - zjednodušení daňového přiznání

Ministerstvo chystá revoluci v systému daní

Daně z příjmů a sociální pojištění by měly projít radikální změnou. Podle návrhu ministerstva financí, by měla vzniknout jednotná daň z příjmů. Kromě dosavadní daně by v ní bylo započítáno i sociální a zdravotní pojištění. V množství peněz odvedených státu by se nic nezměnilo. Ve čtvrtek s tím přišel ministr financí Miroslav Kalousek.

Co se stane, když nesplníte včas své daňové povinnosti?

31. března končí lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2007 u poplatníků, u nichž je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Toto se netýká těch poplatníků, kteří nedosáhli stanoveného limitu příjmů a daňové přiznání podávat nemusí, dále těch poplatníků, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, auditovaných poplatníků, apod.

Výběr daní v Česku překonal očekávání

Příjmy státního rozpočtu za první dva měsíce jsou mnohem vyšší, než ministerstvo financí očekávalo. Hlavními důvody jsou rostoucí ekonomika a vládní daňová reforma.

Vláda podpořila zrušení daňových výhod pro stravenky

Vláda v pondělí souhlasila s poslaneckým návrhem na zrušení daňové podpory stravenek, informoval premiér Mirek Topolánek. Návrh, pod kterým...

Co přináší novela živnostenského zákona

Ve středu schválila Poslanecká sněmovna podnikateli dlouho očekávanou novelu živnostenského zákona.

Co se změnilo v zákoníku práce

Očekávaná novela zákoníku práce přináší změny v oblasti odstupného, pracovní doby, práce přesčas a doplatků ke mzdě.

Reforma a dopady na penzijní připojištění a životní pojištění

Jak je to s jejich výhodností pro zaměstnavatele a zaměstnance z pohledu daně z příjmů? Velmi oblíbenými benefity, které zaměstnavatelé svým zaměstnancům poskytují, jsou příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění. I do této oblasti zasáhla stabilizační etapa reformy veřejných financí, a to úpravami v zákoně o daních z příjmů. Co se v této oblasti změnilo z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance od 1. ledna 2008?

Ústavní soud zamítl první opoziční stižnost na reformu

Stížnost opozice se týkala daňových změn v reformě. S jejím zamítnutím ale výrazně klesla i šance dalších stížností, které bude Ústavní soud řešit - na změny ve zdravotnictví a sociální sféře.

Bič na simulanty vyšel, stát ušetří miliardy !!!

Reforma nemocenské funguje. Alespoň to tak po měsíci vypadá. Lidé, kteří dřív běželi k doktorovi pro neschopenku i při obyčejné rýmě, si to teď rozmýšlejí. A když už jsou opravdu nemocní, vezmou si raději dovolenou...

Mám příjmy z Česka i Rakouska, jak na daně???

Počet Čechů, kteří mají příjmy z více zemí, každým rokem stoupá. Je lehké se zorientovat po přečtení tohoto článku.

Blesková výpověď simulantům !!!

Režim pro nemocenskou se bude zpřísňovat ještě víc, než se dosud vědělo. Pokud se někdo nechá nachytat...

Vánoční dárek pro nové klienty!!!

Pro nové klienty, kteří s námi uzavřou mandátní smlouvu do konce roku 2007 budeme účtovat v příštím roce za ceny platné v roce 2007...

POZOR!!! Od 1.1.2008 v platnosti nový ceník!!!

Více informací v sekci ceník služeb.

Co si počít s nezaplacenými fakturami?

Rychle, efektivněji a často i levněji řešit své problémy můžete díky rozhodčímu řízení, jež bývá označováno též jako arbitráž.

Co je to Rozhodčí řízení?

Rozhodčí řízení je alternativní způsob řešení majetkových sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by byl jinak povolán jen soud...

Češi začnou v pondělí vydělávat na sebe

Na pondělí 11. června podle Liberálního institutu připadá takzvaný Den daňové svobody, Lidé v Česku přestanou pracovat na stát a zbývajících 204 dní roku budou již pracovat pouze na sebe.

Vláda rozhodla o zrušení stravenek

Jedna ze zaměstnaneckých výhod tak po schválení sněmovnou skončí...

Společné zdanění manželů: Přeplatky se asi budou vracet déle

Společné zdanění zřejmě bude možné uplatnit i v případě, že po konci zdaňovacího období ale před podáním daňového přiznání jeden z manželů zemře...

Tři dny nemoci bez peněz

Ministr připravuje novelu zákona o nemocenské Stát ušetří 12 miliard Firmy do 50 zaměstnanců nemusí nemoci proplácet...

Vláda schválila plán MF na sloučení výběru daní a pojistného

Vláda schválila plán MF na sloučení výběru daní a pojistného ...

Nová adresa

Od 1. 11. 2006 nás najdete na nové adrese Provazníkova 47a, Brno (budova BYTASEN).

Společné zdanění manželů

Novela zákona o daních z příjmů přinese nižší sazby pro lidi s nižšími a středními platy

Prezident Václav Klaus podepsal novelu zákona o daních z příjmů...

Novela zákona o daních z příjmů: Bohatým brát a chudým dávat

Největší změna od přijetí původního zákona o daních z příjmů v roce 1992 již prošla...

Daňový základ efektivně snížíte zdravotním a sociálním pojištěním

Blížící se konec kalendářního roku vede mnoho podnikatelů k úvahám...

Důležité změny částek, které by měly přijít od 1. ledna 2006

Zvyšuje se životní minimum z 4 300 Kč na ...

Společné zdanění manželů: podrobný návod, jak na to

Velké nejasnosti ohledně praxe při podání daňového přiznání přimělo ministersvo financí ke...

Daně pro osoby s nižšími a středními příjmy budou sníženy

Lidé s nižšími a středními příjmy budou od příštího roku platit na daních méně...

Minimální mzda se zvýší na 7955 korun

Téměř o tisíc korun by se měla v příštím roce zvýšit minimální mzda....

Snížení penále za neplacení daní

Návrh novely zákona o správě daní a poplatků navrhuje ...

Ženy na mateřské dovolené, na rodičovské dovolené a nemocní lidé přijdou o dovolenou

Podle současné právní úpravy si lidé musí vybrat dovolenou, která jim zbyla z předchozího roku. Takové volno už nelze...

Pro daň z příjmů FO bude jen jeden formulář

Změny zákona o daních z příjmů účinné od 1. ledna 2005 si vynutily změnu formulářů ...

Od října můžete vykazovat DPH jen elektronicky

Podnikatelé budou moci vést od příštího měsíce své účetnictví...

Účinnost zákona o registračních pokladnách

Část zákona týkající se vlastního režimu registračních pokladen a povinností subjektů, na něž se zákon vztahuje, je účinná již...

Ministerstvo financí navrhuje zjednodušit daně živnostníkům

Drobným živnostníkům by už od ledna příštího roku mohly ubýt starosti s vykazováním daní. MF vypracovalo návrh, který...

Povinné paragony nad 50 korun chce vláda zrušit

Vláda chce zrušit povinnost vydávat účtenku ke každému nákupu nad 50 korun. Návrh půjde v září do Poslanecké sněmovny...

Změna minimálního základu daně pro rok 2005

Pro rok 2005 byl nařízením vlády č.521/2004 Sb. Stanoven všeobecný vyměřovací základ na...

Průměrné ceny pohonných hmot a náhrady za použití vozidla v roce 2005

Vyhláška č.647/2004 Sb. stanoví pro rok 2005 základní náhradu za 1 km jízdy při použití jiného vozidla než vozidla zaměstnavatele a náhradu za spotřebované pohonné hmoty, pokud zaměstnanec nedoloží cenu pohonné hmoty...

Změna minimálních záloh na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění OSVČ, které nejsou osvobozeny od platby minimální měsíční zálohy, se zvyšuje z 1 071 Kč na 1 143 Kč. Tuto minimální měsíční zálohu jsou OSVČ povinny platit již za měsíc leden 2005!...

Důležitá informace!

Obrat pro fyzické osoby pro povinné vedení podvojného účetnictví se zvedne na 15 miliónů! Novela zákona o dani z příjmů, která prošla senátem a čeká již jen na podpis prezidenta, přináší důležité změny pro fyzické osoby! ...

Zrušení povinnosti přiznávat DPH ze záloh

Změnou § 21 se ruší povinnost přiznávat daň v okamžiku přijetí platby (zálohy). Oba případy znamenají upuštění od zdaňování poskytnutých plateb, které předcházejí...

Živnostníkům se příští rok zvýší pojištění a daně

Živnostníci budou muset ze svého podnikání v příštím roce odvádět více peněz do státní kasy. Částky, které musí zaplatit za sociální a zdravotní pojištění, a minimální daň...

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví