EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Zpracování mezd a personalistika

Zpracování mezd a personalistika

Komplexní služba zpracování mezd zahrnuje:

 • Výpočet mezd, odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

 • Vytisknutí a rozeslání výplatních pásek.

 • Roční zúčtování daně zaměstnancům, roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, roční vyúčtování srážkové daně.

 • Odevzdávání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení a další související operace.

Dále pak po dohodě s klientem kromě zpracování mezd zajistíme:

 • Vedení veškeré personální agendy.

 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

 • Hlášení o zaměstnávání důchodců a další úkony spojené s vedením personální agendy.

 • Dále jsou v ceně této služby veškeré kontroly na správě sociálního zabezpečení a na zdravotních pojišťovnách.

Jak probíhá zpracování mezd s firmou EURODANĚ, spol. s r.o.

Spolupráce s klientem probíhá většinou následovně:

 • Klient podepíše smlouvu se zaměstnancem (vzor smlouvy klientovi na požádání poskytneme) a zašle veškeré potřebné doklady e-mailem:

  • Pracovní smlouvy

  • Prohlášení k dani

  • Kartička zdravotní pojišťovny

  • a další potřebné doklady

 • Na základě zaslaných dokumentů naše pracovnice zaměstnance přihlásí na správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně, zavede kartu zaměstnance, vypočítá nárok na dovolenou atd.

 • Poté klient dodá pouze docházku zaměstnance, případné prémie a naše pracovnice spočítá mzdu, odešle veškeré přehledy na příslušné úřady a klientovi zašle příkaz k úhradě na zaplacení mezd, výplatní pásky a také další dokumenty ke mzdám.

Komplexní zpracování mezd

Další dokumenty jako jsou rekapitulace mezd, přehledy na správu sociálního zabezpečení a přehledy na zdravotní pojišťovny jsou pro klienta pouze informativní, nemusí si je nikde zakládat, toto činíme za vás – zakládáním do archívu.

Do archívu také každoročně zakládáme mzdové a důchodové listy, které odevzdáme také v ceně služby na správu sociálního zabezpečení.

Při odhlášení zaměstnance je postup následovný:

 • Klient pošle dokument k ukončení pracovního poměru.

 • Naše pracovnice odhlásí zaměstnance na příslušných institucích, vypracuje zápočtový list, důchodový list a vše založí do archívu.

 • Dále přepočítá nárok na dovolenou a v poslední výplatě proplatí zaměstnanci dovolenou dle zákoníku práce.

Máte zájem o zpracování mezd nebo další personální agendu? Potřebujete více informací? Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví