EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Doplňkové služby

Doplňkové služby

Sklady

Zahrnuje vedení skladové evidence na našem software i na software zákazníka a její propojení s účetnictvím. Účtování v účetnictví typem A i B dle českého účetního standardu číslo 15. Tato služba je málo využívána z důvodu toho, že skladovou evidenci si firma musí vést sama, jelikož musí mít přehled o pohybech ve skladu online.

Knihy jízd

Tato služba zahrnuje vedení knihy jízd na základě podkladů dodaných klientem. Kniha jízd bývá často opomíjenou povinností účetních jednotek a může způsobit značné komplikace při kontrole ze strany finančního úřadu.

Paušál na dopravu

Nyní již existuje možnost uplatnění paušálu na dopravu dle §24, odst. 2, písm. zt, Zákona č. 586/1992Sb. Paušál na dopravu činí 5.000 Kč za měsíc používání vozidla a je to v podstatě náhrada na pohonné hmoty a parkovné. Mimo paušálu na dopravu může poplatník dále uplatnit výdaje na údržbu a odpisy automobilu, což mnoho poplatníků neví a myslí si, že 60.000 Kč za rok je částka za všechny výdaje (náklady) související s automobilem. Pokud využívá poplatník vozidlo také k soukromým účelům, může uplatnit 80% z paušální náhrady, což je 4.000 Kč měsíčně, 48.000 Kč ročně. Postup podle tohoto ustanovení může uplatnit poplatník maximálně na tři vozidla. Ze strany správce daně to byl vstřícný krok ke zjednodušení administrativy hlavně menších firem, které nemají více vozidel. Samozřejmě postup podle tohoto ustanovení může uplatnit i firma, která má více vozidel, ale může uplatnit paušál pouze na tři vozidla, další vozidla musí již uplatnit skutečné výdaje a vést knihu jízd. Paušál na dopravu je velmi využívaným ustanovením zákona dani z příjmů.
Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví