EURODANĚ, spol. s r.o. – daňové poradenství a účetnictví Brno | Daňová optimalizace, audit

Daňová optimalizace, audit

Daňová optimalizace

Tato služba zahrnuje analýzu činnosti účetní jednotky a její plány do budoucna. Daňovou optimalizaci provádí výhradně náš daňový poradce.

  • Klient poskytne našemu daňovému poradci podklady nejlépe za několik zdaňovacích období zpětně a podá informace o plánu do následujících období.

  • Na základě těchto podkladů vypracuje náš daňový poradce daňovou strategii pro další období firmy, která se následně upravuje dle skutečných daňových případů firmy.

  • Pro naše klienty provádíme daňovou optimalizaci zdarma následovně , daňový poradce si z účetního software „vytáhne“ výsledky firmy a upozorní klienta na případné nevhodné daňové případy, které negativně ovlivňují základ daně. Dále také daňový poradce doporučí alternativní postup, jak se těmto případům vyhnout a doporučí další postupy pro optimalizaci základu daně.

Audit

Společnost EURODANĚ, spol. s r.o. zařídí jakýkoli audit účetnictví našim klientům i jiným firmám. Audit může být zákonný nebo i audit pro interní účely firmy.

Podmínky zákonného auditu stanoví §20 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Podmínky jsou následující:

  • Aktiva brutto vyšší jak 40.000.000 CZK.

  • Obrat vyšší jak 80.000.000 CZK.

  • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců vyšší jak 50.

Pro zákonný audit u akciové společnosti stačí, pokud je splněna jedna ze tří podmínek a u ostatních obchodních společností musí být splněny dvě ze tří těchto podmínek.

Pokud je firma naším zákazníkem, stačí když udělí jednatel pokyn k provedení auditu, náš auditor audit provede a vypracuje zprávu auditora. Poté je se zprávou auditora seznámeno vedení firmy, případně se audit uloží spolu s účetní závěrkou na Obchodní rejstřík.

Daňové poradenství Brno | Vedení účetnictví | Daňová optimalizace | Zpracování mezd | Účetní poradenství | Vedení účetnictví Brno | Daně jsou nepřítel | Euro-účetnictví