Online poptávka
+420 543 249 832

Ceník služeb

Od 1. 1. 2014 platí nový ceník služeb!

ONLINE VÝPOČET CENY SLUŽEB

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Při menším počtu účetních položek je cena za služby stanovena dohodou. Preferujeme individuální přístup ke klientům a na základě osobního jednání se snažíme vyjít vstříc klientovým požadavkům.

Ceník služeb platný od 1. 1. 2014

Účetní agenda
Účetní položka v účetním deníku 15 Kč/pol. – min. 12 000 Kč/rok
Účetní položka v účetním deníku bez přípravy 20 Kč/pol. – min. 18 000 Kč rok také pozdní a neúplné dodávání dokladů
Příplatek za střediska, zakázky, zahraničí 30% z odměny řádku 1 nebo 2 ceníku
Příplatek za rekonstrukci 50% z odměny řádku 2 ceníku
Kontrola účetnictví 8 Kč/položka vzdálený přístup
Účtování ve firmách 450 Kč/hodina
Ostatní účetní služby 450 Kč/hodina
Účetní poradenství 450 Kč/hodina
Vyúčtování služební cesty tuzemsko 100 Kč
Vyúčtování služební cesty zahraničí 200 Kč
Skladová evidence 15 Kč/položka
Kniha jízd 15 Kč/řádek
Účetnictví v konkursu dohodou
Spící firma dohodou
Cestovné 7Kč/km minimálně 100 Kč
Daňová agenda
Přiznání k dani z příjmů FO od 3 000 Kč včetně kontroly účetních výstupů
Přiznání k dani z příjmů PO od 6 000 Kč včetně kontroly účetních výstupů
Zpracování přehledů ZP 1 500 Kč
Zpracování přehledů SSZ 1 500 Kč
Přiznání k DPH 1 500 Kč včetně kontroly účetních výstupů
Přiznání k dani silniční 1 500 Kč do 5 automobilů
Přiznání k dani z nemovitostí 1 500 Kč
Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1 500 Kč
Přiznání k dani darovací od 1 500 Kč
Přiznání k dani dědické od 1 500 Kč
Zastupování před správcem daně 950 Kč/hod
Konzultace s daňovým poradcem 950 Kč/hod
E-mailová konzultace 950 Kč/hod
Telefonická konzultace 950 Kč/hod
Soudní řízení od 2100 Kč/úkon dle advokátního ceníku
Stanovisko daňového poradce od 5 000 Kč dohodou dle posuzované hodnoty
Likvidace firem dohodou
Čas strávený na cestě 450 Kč hod
Cestovné 7 Kč/km minimálně 100 Kč
Minimální cena daňové agendy 6 000 Kč/rok neplátce DPH
Minimální cena daňové agendy 12 000 Kč/rok čtvrtletní plátce DPH
Minimální cena daňové agendy 24 000 Kč/rok měsíční plátce DPH
Mzdová a personální agenda
Mzdová agenda do 10 zaměstnaců 200 Kč/zaměstna­nec/měsíc včetně podávání přehledů na SSZ a ZP
Mzdová agendy nad 10 zaměstnanců 150 Kč/zaměstna­nec/měsíc včetně podávání přehledů na SSZ a ZP
Personalistika do 10 zaměstnanců 1000 Kč/rok/z­aměstananec smlouvy, daňové prohlášení, zúčtování
Personalistika do 25 zaměstnanců 750 Kč/rok/za­městananec smlouvy, daňové prohlášení, zúčtování
Personalistika nad 25 zaměstnanců 500 Kč/rok/za­městananec smlouvy, daňové prohlášení, zúčtování
Zasílání výplatních pásek zaměstancům 50 Kč/ks
Zasílání mezd a odvodů z účtu 12 000 Kč/rok + bankovní poplatky
Kontroly 450 Kč/hod u našich klientů v ceně
Cestovné 7 Kč/km minimálně 100 Kč
Minimální cena mzdové agendy 12 000 Kč/rok
Minimální cena personální agendy 12 000 Kč/rok
Služby pro bytová družstva a společenství
Vedení účetnictví 50 Kč/byt/ měsíc min. 12 000 Kč/rok
Vyúčtování služeb 50 Kč/byt/měsíc min. 12 000 Kč/rok
Ostatní účetní služby 450 Kč/hod
Cestovné 7 Kč/km minimálně 100 Kč
Další doplňkové služby
Založení s.r.o., podání návrhu do OR 12 000 Kč
Prodej hotové s.r.o. 39 000 Kč
Zakládání offshore společností dohodou
Vyřízení ŽL včetně poplatků 2 000 Kč
Oceňování dohodou
Ekonomické poradenství 1000 Kč/hod
Výroční zprávy dohodou
Likvidace dohodou
Audity dohodou
Znalecký posudek dohodou

Uvedené ceny jsou bez DPH, bude k nim připočtena DPH v zákonné výši.

Výpočet ceny služeb

Následující formulář slouží k orientačnímu stanovení předpokládaného měsíčního paušálu.

Účetní agenda

za rok


Mzdová agenda
Daňová agenda